استفاده از اپلیکیشن‌های آی‌دولوپ تنها در ایران امکان‌پذیر است. اگر در ایران هستید و این صفحه را می‌بینید، به احتمال زیاد وی‌پی‌ان دستگاهتان روشن است. آن را خاموش کرده و دوباره تلاش کنید.